Fredag, 02 oktober 2015 14:46

Brev fra YouSee

Skrevet af
Se brevet fra YouSee med bla. info om prisstigning i 2016
Brevet fra YouSee
Onsdag, 08 april 2015 09:42

Ang. indbrud i pulterrum

Skrevet af

For hurtigst muligt at få aflåst  alle pulterrum igen, har vores ejendomsinspektør, Peter Swensson, igangsat udskiftning af de beslag, der er klippet op i forbindelse med tyveri. Han har også bedt om tilbud på sikring af yderdørene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

På baggrund af henvendelser til bestyrelsen om affald, affaldsskakterne, hundetis m.v. og støj fra indretning af lejligheder, gør bestyrelsen opmærksom på følgende regler fra husordenen:

ORDEN

Undlad forurening med papir, tændstikker, cigaretter eller andet overalt på ejendommens areal, inklusive i blomsterkummerne, indgangspartierne, trapperne og elevatorerne.

RO

…….. Der må kun udføres arbejder som boren og hamren, såfremt det er i forbindelse med indretning eller renovering af lejlighed, og det må ikke foregå i tidsrummet kl. 20.00-07.00 på hverdage og kl. 20.00-09.00 på lørdage samt søn- og helligdage.
Ejere, der generes af støj fra andre beboere, kan rette henvendelse til bestyrelsen/administrationen, såfremt henvendelse til den/de pågældende er uden resultat. 

HUSDYR

Husdyr må ikke holdes, hvis de er til gene for andre beboere ved urenlighed inde eller ude, støj eller lugt. Luftning af hunde på fodgængerdækket er ikke tilladt, og eventuelle ekskrementer skal fjernes af de pågældende hundeejere hurtigst muligt. Husdyr skal færdes i snor på ejendommens fællesarealer. ….
Beboere, der generes af utidig hundeglammen eller andet, kan rette henvendelse herom til bestyrelsen/administrationen, såfremt henvendelse til den/de pågældende er uden resultat.

AFFALD

Affaldsskakterne er udelukkende til almindeligt husholdningsaffald, forsvarligt indpakket i lukkede poser. Af hensyn til lugtgener skal skaktlågerne holdes lukkede. Der må ikke nedkastes flasker, glas, spidse eller skarpe genstande eller lignende, heller ikke i poser.
Disse genstande skal ligesom haveaffald, papkasser o.a., som kan tilstoppe skakterne lægges i affaldscontaineren i nederste parkeringskælder, hvortil der er adgang…… ad trappen over for opgang A (vaskekældernøglen passer til gitterporten).
Der er opstillet storskraldrum i den nederste parkeringskælder. Nøglen til vaskerummet (mrk. B) passer til gitterporten.
Papiraffald lægges i genbrugscontainerne på fodgængerdækket og batterier i battericontainerne.
  

 

Ved at lave en fælles aftale på internet for hele ejendommen, betalt over fællesudgifterne, er det muligt at få internetforbindelser der er både meget billigere end dem der tilbydes til enkeltpersoner og samtidigt er meget hurtigere.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et tilbud på bredbånd via fibernet fra Novomatrix der lyder på ubegrænset forbrug og 100mbit down- og upload til hver beboer for kun 69kr/md
* Til sammenligning betaler man fx. hos TDC  259kr/md for kun 25/2mbit
Hos YouSee er den billigste og langsommeste forbindelse 15/3mbit. Hvilket koster 219kr/md
*Se kampagne-tilbudet fra Novomatrix her
Med fælles internet gennem Novomatrix vil den enkelte beboer desuden få mulighed for at tilkøbe ekstra services som telefoni og tv

Fastnet telefon 20kr/md

* Du vil kunne beholde dit eget telefon-nummer.
*Læs mere om telefoni gennem Novomatrix

Tv pakker fra 20kr/md

* Novomatrix anbefaler at man venter med at tage stilling til tv, da der er stor udvikling i tv-branchen netop nu. I vores tilfælde ville det på nuværende tidspunkt kræve at vi udskiftede YouSee med tv fra Novomatrix for hele foreningen.
Indenfor det næste år vil man bla. flytte tv-signalet til data-netværket. Når det sker vil vi uafhængigt af hinanden kunne vælge tv-pakker fra Novomatrix eller fx Telia uden at dette har indflydelse på vores eksisterende aftale med Yousee.
Vi vil også kunne vælge at opsige vores eksisterende fælles aftale med YouSee og dermed gøre tv helt valgfrit. På den måde vil vi hver især kunne vælge om vi ønsker tv fra YouSee, Telia eller Novomatrix mens andre vælger en gratis løsning.
Alternativ vil vi kunne vælge at lave en ny fælles aftale med en af de andre udbydere, skulle vi få et bedre tilbud derfra.
*Læs mere om tv fra Novomatrix
For at få fibernet skal vi have installeret et datanet i ejendommen, hvilket kan finansieres på flere måder:
- Vi kan leje det til en pris af 30kr om måneden pr. lejlighed
- Vi kan købe det for 2.500kr - 2.700kr pr. lejlighed.
   (kan også afdrages med ca. 50kr md i 5 år)
* Vælger vi at købe netværket opnår vi fuld råderet over det. Skulle vi i fremtiden fx ønske at benytte en anden internetudbyder vil denne kunne tilsluttes dette netværk.
* Bestyrelsen undersøger i øjeblikket om vi via et fælles lån kan opnår bedre priser til dem der måtte ønske at afdrage.

Bestyrelsen vil vi gerne vide om der er interesse for at vi arbejder videre med dette og beder derfor samtlige beboere om at give deres mening til kende.

Hvilket kan gøres ved at udfylde dette lille spørgeskema:

"Spørgeskemaet er lukket"

Onsdag, 15 oktober 2014 00:00

Prisstigning på YouSee-TV

Skrevet af
Grundpakken stiger pr. 1. januar til kr. 112,97 pr. måned
Læs hele brevet fra YouSee her:
side 1
side 2
Tirsdag, 15 juli 2014 13:08

Påmindelse:

Skrevet af
Der er stadig mange der ikke har returneret blanketten ang. deres brug af foreningens vaskeri.
Bestyrelsen vil meget gerne have din besvarelse uanset om du er bruger eller ikke bruger af vaskeriet!
* Besvarelsen kan afleveres ved at returnere den omdelte blanket eller indsendes digitalt her!

Mvh. Bestyrelsen
Søndag, 13 juli 2014 11:47

Billig udskiftning af radiatortermostater

Skrevet af
Foreningens faste vvs-installatør Dan Rasmussen har i øjeblikket et tilbud på udskiftning af radiatortermostater.
Normalpris: 1.370kr ex. moms pr. stk
Tilbudspris: 890kr ex. moms pr. stk
*Tilbuddet er betinget af at der er nok interesserede til at der kan skiftes minimum 6 - 8 radiatortermostater i ejendommen samtidigt.
*Det fulde tilbud fra Dan Rasmussen kan ses her!
Tilmeld dig her! senest 10. august
* Yderligere spørgsmål kan rettes til Dan Rasmussen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Foreningens vaskeri er i dårlig stand. Reparationer og udskiftning af maskiner er derfor nødvendigt for at opretholde et fungerende vaskeri.
Da vaskeriet allerede nu giver underskud og indtægterne fra vaskeriet, ifølge reglerne, skal dække driften og udgifterne forbundet med vaskeriet, er det højst sandsynligt at priserne i vaskeriet vil stige som følge af dette.

For at kunne vurdere hvilke løsninger der bedst dækker beboernes behov har bestyrelsen brug for informationer fra jer beboere ang. jeres brug af vaskeriet.
Bestyrelsen beder derfor alle beboere udfylde dette skema
senest 3. august

Der er lukket for svar!